Hotel Áncora da Ría - Condicións de reserva e pago:

 

Condicións de reserva e pagamentos:

 
1.- 1.- COMO FACER UNHA RESERVA.
Podes facer a reserva directamente na nosa páxina web ou chamando ao +34 660264399, ou escribirnos un correo electrónico a hotelancoradaria@gmail.com, axudarémosche de xeito personalizado.
Dixémoslle como proceder ou tomaremos nota dos seus datos e se o prefires realizaremos os trámites da túa reserva. A aceptación da reserva supón válidas e asume todas as condicións de reserva, cancelación, cesión, programación e réxime interno.
2.- TEMPO DE RESPOSTA.
Agás casos especiais, nun prazo máximo de tres días hábiles. Recibirá por correo electrónico a nosa resposta á túa solicitude, unha vez comprobada a dispoñibilidade de prazas para ela.
3.- VALORACIÓN DA RESERVA E DÉPOSITO.
Se hai dispoñibilidade para a súa solicitude, na nosa resposta especificaremos o valor total da reserva (normalmente con impostos incluídos) indicando o pago por adiante que se realizará como depósito e o resto que terá que facer no momento de comezar. Recibe os servizos reservados. Este ingreso realizarase no lugar mediante tarxeta de crédito (Visa, MasterCard ou 4B), tendo tamén os clientes residentes en España a posibilidade de facelo ingresando ou transferindo á nosa conta bancaria nun prazo máximo de 3 días hábiles desde a súa solicitude.
O pago previo deste depósito é fundamental, cando o recibamos, a reserva será válida e eficaz enviando xustificante de reserva ao teu correo electrónico. En caso de avaliacións erróneas nas nosas respostas, sempre serán obxecto de corrección que se resolverá directamente no noso establecemento.
EN TEMPO ALTA E MEDIA, NON SE RESERVAN MENOS DE 2 DÍAS
 
O ingreso ascenderá ao 50% do total dos servizos reservados.
 
4.- ASIGNACIÓN DE RESERVAS
O beneficiario dunha reserva formalizada no noso aloxamento poderá transferilo gratuitamente a outra persoa, nas mesmas condicións nas que se realizou dita reserva. A transferencia deberá comunicarse por correo electrónico, polo menos, 24 horas antes da data prevista para a ocupación da unidade de aloxamento.
5.- HORARIO DE ENTRADA.
O horario de entrada comeza ás 15:00 e remata ás 23:00. Debe avisar en caso de chegadas a partir das 21:00 horas.
6.- HORARIO DE TERMINACIÓN DO SERVIZO.
O horario de desaloxo das habitacións é ás 12:00 horas. do día indicado na reserva. O atraso no desaloxo das habitacións implicará o pago do cliente da taxa de aloxamento durante todo o día da habitación en cuestión.
7.- HORARIOS DE DESCANSO:
9 h ás 12h. horas
8.- Número de persoas por habitación.
Habitación individual: só se permite aloxamento dunha persoa.
Habitación dobre: ​​só se permiten 2 persoas e 1 neno de ata 3 anos.
 
Condicións de cancelación:
 
En calquera momento, o usuario pode cancelar os servizos solicitados, tendo dereito á devolución das cantidades que tería pagado unha vez que se descontase a indemnización ao Hotel Áncora da Ría, pola súa xestión segundo as condicións que se indican a continuación:
 
a. En calquera caso, a compensación do Hotel Áncora da Ría, devolverá o depósito ata 14 (catorce) días antes do inicio do servizo.
 
b. Pérdida total do depósito pagado por adiantado se a cancelación se recibe con menos de 14 (catorce) días antes da data de inicio do servizo.
 
c. En caso de non presentación na data prevista de inicio na prestación do servizo sen ter realizado previamente unha cancelación nos prazos indicados nos puntos a) e b), tamén será motivo da perda total do depósito e o establecemento cobrará o total. Os servizos reservados.
 
d. En caso de abandono, sen pasar a noite da túa reserva, o establecemento cobrará o importe do anticipo acordado, en relación cos días restantes ata a data de saída fixada no documento de reserva.
 
 
 
1 * SUP HOTEL ANCORA DA RIA. Tan só NOS procesan as solicitudes de cancelación por correo electrónico. Indicando todos os seus datos persoais, data de entrada e saída máis o número de reserva. No tema escribirás "ANULACIÓN - NÚMERO DE RESERVA" A hora e data desta comunicación será a que se teña en conta para aplicar as condicións de cancelación.
1 * SUP HOTEL ANCORA DA RIA. SÓ ofrece información sobre as condicións de cancelación por correo electrónico e nunca por teléfono.
O usuario ao adquirir calquera dos servizos deste sitio web acepta todas as condicións. Para a interpretación, aplicación e cumprimento das obrigas derivadas da aceptación, tanto o cliente como HOTEL 1 * SUP ANCORA DA RIA están suxeitos á xurisdición e xurisdición dos xulgados de Noia, A Coruña (España) renuncia expresa a calquera Outra xurisdición.
 

NORMAS XERAIS DE ORDENAMIENTO INTERIOR

 

 1. En beneficio de todos, os usuarios deberán cuidar as instalaciones do Hospedaxe.

 2. Todos los usuarios deberán gardar as normas de convivencia, hixiene y respeto mutuo máis elementais, recordándolles a tales efectos que a liberdade de cada uno termina donde comenza os dereitos dos demais por  tanto no se tolerarán comportamentos contrarios a sanidade, seguridade y orden público.

 3. Queda prohibido o consumo de bebidas alcohólicas, e cualquer tipo de comida y la elaboración das mesmas nas habitacions.

 4. Dende las 00:00 horas (12 da noite) ata as 9:00 da mañanan rogase o máximo silencio co obxeto de respetar o descanso dos usuarios.

 5. No se permiten animais nas instalacions do establecemento (quedan excluidos de dita prohibición os cans de asistencia que acompañen a las persoas con discapacidade).

 6. Salvo pacto en contrario reflexado no documento de admisión, o dereito de ocupación da unidade de aloxamento por persoa usuaria comenzará as 15:00 do primeiro día do período contratado e remata as 12:00 horas do día sinalado como data de saida. Se non desexa continuar hospedado no establecemento, en caso contrario penalizaráse co abono dun día a mayores.

 7. Non se permiten sacar as toallas da habitación nin cualquer outra cosa das habitacions.

 8. Limpieza das habitaciones; o horario de limpieza das habitaciones e de 10:00 a 12:00, os señores clientes que no abandonen as habitaciones en este periodo de tempo,  entiendese que no desexan que se lles faga a limpeza da habitación (salvo casos excepcionais, que se farán noutro intre).

 9. Dispoñemos de servicio telefónico para más información ou consultas sobre tarifas consulte en recepción.

 10. Prohíbese subir as habitaciones camping gas.

 11. Asegurese de non deixar obxetos de valor a vista e cerrar ben a porta da habitación cando a abandone.

 12. Non se permite aloxarse no establecemento a persoas que non estén Registradas como clientes (toda persoa que acceda o establecemento e non esté rexistrada como cliente, deberá comunicalo previamente en recepción).

 13. PROHÍBESE FUMAR NAS HABITACIONS.

 14. Existen follas de Reclamacions a disposición dos Sres. Clientes.

 15. Permitexe o pago con tarxeta.

 

Hotel Áncora da Ría - Rúa Trincherpe, 16   15970   Porto do Son (A Coruña - Galicia) España.

Nome fiscal: JOSÉ LUÍS DOMÍNGUEZ VIÑA (HOTEL ANCORA DA RÍA 1* Superior) - NIF/CIF: 44.817.577F